Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων.

Στο β’ κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό κάθε προγράμματος, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και πληροφορίες για το αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκαν/επανιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του Ν.4610/2019.

Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασία με ΑΕΙ της Αλλοδαπής

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία, προγράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μηχανική συγκολλήσεων & μη καταστροφικός έλεγχος
MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection

https://weld-ndt.uowm.gr/

Διευθυντής
Μαρόπουλος Στέργιος

Γραμματεία
Αμαλία Κόλλια
Τηλ.: 2461056413
Email: weld-ndt@uowm.gr

ΦΕΚ_3582-τ.Β-26-9-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 3532_26-8-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

https://ape.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διευθυντής
Ταουσανίδης Νικόλαος

Γραμματεία
Τσιανάκα Άννα, Στεργιοπούλου Αγγελική
Τηλ.: 24610-68225
Fax: 24610-38675
Email: ape@uowm.gr

ΦΕΚ-3716_τ.Β_8-10-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 2939_17-7-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 1178_26-3-2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Προηγμένη μηχανική ενεργειακών συστημάτων
Advanced engineering of energy systems

https://advens.uowm.gr/

Διευθυντής
Γιαγκόπουλος Δημήτριος

Γραμματεία
Πουρσανίδου Μάγδα
Τηλ.: 24610-5676224610-56761
Email: advens@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3566/28-8-2020

ΦΕΚ_τ.Β’_4501_9-12-2019

Προκήρυξη για το ακαδ.έτος 2021-2022

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Βιοϊατρική Μηχανική
MSc in Biomedical engineering

https://biomed.uowm.gr/

Διευθυντής
Τσουκνίδας Αλέξανδρος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου
Τηλ.: 24610-6823924610-68155, 24610-56492
Fax: 24610-38675
Email: biomed@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3654_2-9-2020

ΦΕΚ_3585_τ.Β_26-9-2019

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον
Energy investments and environment

https://enien.uowm.gr

Συνεργαζόμενα τμήματα
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής
Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Τηλ.: 2461056606 & 6943087995
Email: enien@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 2238_11-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4678_19-12-2019

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

http://mba-g.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής
Ασημόπουλος Νικόλαος

Γραμματεία
Νικολάου Δημήτρης, Δήμζα Χ.
Τηλ.: 24620-6160524620-61607
Email: dnikolaou@uowm.gr, cdimza@uowm.gr

ΦΕΚ_3595-τ.Β_26-9-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 5063_17-11-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 5899_31-12-2020

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μηχατρονική
MSc – Master of Science in Mechatronics

https://mechatronics.uowm.gr/

Διευθυντής
Παρίσης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Μαρκουλή Δέσποινα, Γκανάτσιου Μαργαρίτα
Τηλ.: 2461-06827124610-6825424610-68292
Fax: 246138675
Email: dmarkouli@uowm.grkparisis@uowm.gr

ΦΕΚ_3585_τ.Β_26-9-2019

ΦΕΚ τ.Β’_2994_20-7-2020

Περίληψη προκήρυξης νέου κύκλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Μηχατρονική”

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 15-9-2021

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων
Master of Science-M.Sc. in CAD/CAM Systems and Product Design

Εξειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturin systems)
και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design)

https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds

Διευθυντής
Κακούλης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Ελισαίου Αναστασία
Τηλ.: 24610-6823924610-68155, 24610-56492
Fax: 2461-38675
Email: pds@uowm.gr

ΦΕΚ 4069 τ.Β’_22-9-2020

ΦΕΚ_3582-τ.Β-26-9-2019

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παράταση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου
Petroleum Oil and Gas management and transportation – MSc Mogmat

http://mogmat.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμαϊτζάν
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΔΜ
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΔΜ

Διευθυντής
Σίσκος Ευάγγελος

Γραμματεία
Δαρβίδου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 24670-87181 (εσωτ. 2011) & 24670-87195
Fax: 24610-87063
Email: aff00260@uowm.gr, mogmat@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 1449_16-4-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 5426_9-12-2020

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
MSc in Analysis and Control of Food Products

https://food-quality.uowm.gr

Διευθύντρια ΔΠΜΣ: Καθηγήτρια Παρασκευή Μητλιάγκα

Συνεργαζόμενα τμήματα
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων Πλοβντιβ Βουλγαρίας

Γραμματεία
Τηλ.: 2461056654, 2461068121
Email: grad-food@uowm.gr

ΦΕΚ 2572Β’26-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4574_16-10-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 5235_26-11-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες
Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services

https://msc.cs.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διευθυντής
Μιχάλας Άγγελος

Γραμματεία
Δώρος Γιώργος
Τηλ.: 24670-8718224670-87062
Email: msc-inf@uowm.gr

ΦΕΚ_3668_Β_3-10-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 3532_26-8-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4662_8-10-2021

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία
Educational Sciences: Science Environment and Technology in Educations

Συνεργαζόμενο τμήμα
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

https://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διευθυντής
Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Γραμματεία
Εύη Γαρυφαλογιάννη
Τηλ.: 23850-55037
Email: fepms@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_3857_6-9-2018

ΦΕΚ τ.Β’_ 3050_27-7-2018

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά μέσα
Public Discourse and Digital Media

Συνεργαζόμενο τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

https://blogs.uowm.gr/pddm/

Διευθυντής
Ντίνας Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Φωτιάδου Ελένη
Τηλ.: 23850-55100
Email: efotiadou@uowm.gr

ΦΕΚ_4108-τ.Β-12-11-2019

ΦΕΚ Κανονισμού 3851/τ.Β/12-11-19

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή
Creative Writing

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

https://blogs.uowm.gr/dim-grafi

Διευθυντής
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Γραμματεία
Μανόλης Μυλωνάς
Τηλ.: 24610-56259
Email: mmilonas@uowm.gr, cw@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3817_9-9-2020

ΦΕΚ τ.Β’_3858_6-9-2018

ΦΕΚ_τ.Β’_3036_27-7-2018

Προκήρυξη για το ακαδ.έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες
Education Science and New Technology

https://masteredu.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Γρίβα Ελένη

Γραμματεία
Στέφανος Μαύρου
Τηλ.: 23850-55111
Email: smavrou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_1754_17-5-2018Τροποποίηση ΦΕΚ_1131_τ.Β’_05-04-2019

ΦΕΚ Τροποποίησης κανονισμού_1886_τ.Β’_28-5-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 2351_20-6-2018

ΦΕΚ_1131_t.B_05-04-2019

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία
MSc in Education Sciences: Management and Administration in Education – Educational Leadership

https://edumal.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ιορδανίδης Γεώργιος

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_3587_23-8-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 2865_18-7-2018

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών
Science of Education: MEd in Mathematics Education

Συνεργαζόμενα τμήματα
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πα.Μακ.
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

https://mathmast.uowm.gr/

Διευθυντής
Λεμονίδης Χαράλαμπος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3852_6-9-2018_Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ_τ.Β’_3036_27-7-2018

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Education Sciences: History, Teaching History, Education Policy

Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ηλιάδου Τάχου Σοφία

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_3835_6-9-2018_Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ τ.Β’ 2974_24-7-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 1762_8-5-2020_Τροποποίηση

ΦΕΚ τ.Β’ 3549_27-8-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4578_16-10-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας
Educational Studies: Teaching Modern Greek Language

Διευθυντής
Κωνσταντίνος Ντίνας

Γραμματεία
Ελένη Φωτιάδου
Τηλ. 2385055100
Email: efotiadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 4307_2-10-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 5429_9-12-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση
Education Sciences: Teacher education in innovative approaches to teaching and learning

https://teachedumsc.uowm.gr/

Διευθυντής
Αικατερίνη Δημητριάδου

Γραμματεία
Λούγκας Δημήτριος
Τηλ. 2385054614, 2385055045
Email: teachedu@uowm.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ τ.Β’ 5009_13-11-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 5489_14-12-2020

Κανονισμός Σπουδών

Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαπολιτισμικές Σπουδές – Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα
Intercultural Studies – Greek as a second/foreign Language

 

Διευθυντής

Γραμματεία

Τηλ. –
Email: –

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»
“Human Resources Management, Communication and Leadership”

http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

Διευθύντρια
Τριαντάρη Σωτηρία

Γραμματεία
Αποστολίδου Ελισάβετ
Τηλ.: 24610-68157, 24610-68221
Email:  hrmcl@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3356_11-8-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 2314_15-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 1148_3-4-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική
MSc in Banking-Insurance and Finance

https://mbf.uowm.gr

Διευθυντής
Καραφόλας Συμεών

Γραμματεία
Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ.: 24610-6815324610-6820424610-68222
Email: mbf@uowm.gr, mastertrapeziki@gmail.com

ΦΕΚ τ.Β’_4474_9-12-2019

ΦΕΚ_3716_τ.Β_8-10-2019

Προκήρυξη για το ακαδ.έτος 2021-2022

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική και Ελεγκτική
M.Sc. in Accounting and Auditing

https://mle.uowm.gr

Διευθυντής
Πιτόσκα Ηλέκτρα

Γραμματεία
Σδράκα Δήμητρα
Τηλ.: 24610-68038
Email: msaudit@uowm.gr, mscauditing@gmail.com

ΦΕΚ τ.Β’ 1448_16-4-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4620_13-12-2019

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
E-Business and Digital Marketing

https://ebdm.uowm.gr

Διευθυντής
Ιωάννης Αντωνιάδης

Γραμματεία
Ανθή Κυρατσού
Τηλ. 2461056822, 56606, 68157
Email: ebdm@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 4307_2-10-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 5429_9-12-2020

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Εγκληματολογική Λογιστική (MSc in Forensic Accounting)

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Διευθυντής

Γραμματεία

ΦΕΚ τ.Β’ 736_25-02-2021

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας

Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
MSc in production, certification and distribution of plant reproductive material

https://crop-cert.uowm.gr

Διευθυντής
Λαζαρίδου Θεανώ

Γραμματεία
Χαλβατζή Ευγενία
Τηλ.: 23850-54620
Email: echalvatzi@uowm.gr, crop-cert@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 1539_22-4-2020

ΦΕΚ_τ.Β’ 4678_19-12-2019

Προκήρυξη ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Γεωπονίας

Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Master of Science, MSc in «Livestock and Wildlife Management»)

Διευθύντρια:
Αικατερίνη Μέλφου

Γραμματεία:
Άννα Κωνσταντινίδου
Τηλ. 2385054610
Email: lwm@uowm.gr
Web: https://lwm.uowm.gr

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΦΕΚ τ.Β’ 4025_21-9-2020.pdf

ΦΕΚ τ.Β’ 5427_9-12-2020

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου (Visual Arts and Landscape: Approaches to Natural and Urban Space)

http://val.eetf.uowm.gr/

Διευθυντής
Ζιώγας Γιάννης

Γραμματεία
Τερζή Παναγιώτα
Τηλ: +30 23850 55260
Email: pterzi@uowm.gr

Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ: +30 23850 55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β 5938_31-12-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 2381_17-6-2020

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English