ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μπορείτε να κάνετε εξειδικευμένη αναζήτηση βάσει ονόματος, τηλεφώνου ή email στην ιστοσελίδα του κεντρικού καταλόγου του Πανεπιστημίου. Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.

 • Πολυτεχνική Σχολή
  Τ: 2461056750
  W: http://dean-eng.uowm.gr
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  T: 2461056500, 2461065502, 2461065504 – 2461056750 (Κοσμητεία)
  Ε: ece@uowm.gr W: https://ece.uowm.gr
 • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  Τ: 2461068255 – 2461056750 (Κοσμητεία)
  E: mre@uowm.gr W: https://mre.uowm.gr
 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
  Τ: 2461068225 – 2461056750 (Κοσμητεία)
  E: ide@uowm.gr W: https://ide.uowm.gr
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Τ: 2461056600, 2461056604, 2461056605 – 2461056750 (Κοσμητεία)
  E: mech@uowm.gr W: https://mech.uowm.gr
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
  T: 2461056654, 2461056606 – 2461056750 (Κοσμητεία)
  Ε: chemeng@uowm.gr W: https://chemeng.uowm.gr/
 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών
  Τ: 2461068227
  W: https://soe.uowm.gr/
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  Τ: 2461068110
  E: iees@uowm.gr W: https://iees.uowm.gr
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Τ: 2461068221 – 2461068227 (Κοσμητεία)
  E: mst@uowm.gr W: https://mst.uowm.gr
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Τ: 2461068222, 2461068207 – 2461068227 (Κοσμητεία)
  E: accfin@uowm.gr W: https://accfin.uowm.gr
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Τ: 2467087060 – 2461068227 (Κοσμητεία)
  E: econ@uowm.gr W: https://econ.uowm.gr
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ: 2462061601, 2462061605, 2462061607 – 2461068227 (Κοσμητεία)
  E: ba@uowm.gr W: https://ba.uowm.gr
 • Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
  Τ: 2461068277 – 2461068227 (Κοσμητεία)
  E: rdcbs@uowm.gr W: https://rdcbs.uowm.gr
 • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
  Τ: 2462061601, 2462061603, 2462061605 – 2461068227 (Κοσμητεία)
  E: stat@uowm.gr W: https://stat.uowm.gr
 • Σχολή Θετικών Επιστημών
  Τ: 2467087184
 • Τμήμα Μαθηματικών
  Τ: 2467087261 – 2467087184 (Κοσμητεία)
  E: math@uowm.gr W: https://math.uowm.gr
 • Τμήμα Πληροφορικής
  Τ: 2467087062, 2467087265 – 2467087184 (Κοσμητεία)
  E: cs@uowm.gr W: https://cs.uowm.gr
 • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
  Τ: 2385054622
 • Τμήμα Γεωπoνίας
  Τ: 2385054610 – 2385054622 (Κοσμητεία)
  E: agro@uowm.gr W: https://agro.uowm.gr
 • Γραφείο Πρύτανη
  Τ: 2461056200
  E: info@uowm.gr
 • Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
  Τ: 24610 56410/56480
  E: rc@uowm.gr W: http://rc.uowm.gr
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου
  Τ: 24610-56303/56304,
  E: protocol@uowm.gr
 • Οικονομική Υπηρεσία
  Τ: 24610 56300/56330
 • Τμήμα Προσωπικού
  Τ: 24610 56282/56280
 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης
  Τ: 24610 56260
  E: noc@uowm.gr W: http://noc.uowm.gr
 • Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων – Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Τ: 24610-56290/56291/56292
  E. tacadthem@uowm.gr
 • Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
  T: 2461056212
  E: int.relations@uowm.gr – pr@uowm.gr