Απολογισμοί

Απολογισμός οικονομικού έτους 2019

Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Αυγούστου 2019

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουνίου 2019

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Μαΐου 2019

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Απριλίου 2019

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιανουαρίου 2019

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Φεβρουαρίου 2019

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Αυγούστου 2018

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου 2018

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Μαΐου 2018

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Φεβρουαρίου 2018

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιανουαρίου 2018

  Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Δεκεμβρίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Νοεμβρίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Σεπτεμβρίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Αυγούστου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουνίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Απριλίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Μαρτίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιανουαρίου 2017

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων έτους 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Οκτωβρίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Σεπτεμβρίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων Αυγούστου 2016

 Απολογισμός Εξόδων Αυγούστου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουνίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Μαΐου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Απριλίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Μαρτίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Φεβρουαρίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιανουαρίου 2016

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Νοεμβρίου 2015

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Οκτωβρίου 2015

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Σεπτεμβρίου 2015

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Αυγούστου 2015

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου 2015

 Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Ιουνίου 2015


Προϋπολογισμοί

 Β’ Αναμόρφωση  Τακτικού  Προϋπολογισμού  και  Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017

 Α’ αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016

 Δ’ αναμόρφωση προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών έτους 2016