Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του συνόλου των οικονομικών θεμάτων του Πανεπιστημίου.

Προϊστάμενος: Γεωργανάκης Νικόλαος

Τηλ.2461068230 (εσωτ. 1230)
e-mail: ngeorganakis@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ