Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του συνόλου των οικονομικών θεμάτων του Πανεπιστημίου.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κατσάρα Φωτεινή
Τηλ. 24610 56476 (εσωτ. 6476)
e-mail: fkatsara@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ