Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει 22 Τμήματα σε 5 πόλεις της ομώνυμης Περιφέρειας. Η νέα του αυτή μορφή οριστικοποιήθηκε τον Μάιο του 2019, με τον νόμο της συνέργειας, που του επέτρεψε να επαναπροσδιορίσει τη θέση και τον ρόλο του στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μέσα από την ανασυγκρότηση δομών, προγραμμάτων σπουδών, διαδικασιών και νοοτροπιών. Παρά το μεγάλο του μέγεθος και την έλλειψη της πολυετούς ακαδημαϊκής παράδοσης άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων, ως νέο Ίδρυμα διαθέτει τη δυναμική, την ευελιξία και τη βούληση που του επιτρέπουν άμεση λήψη αποφάσεων, ταχεία διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για τα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα.

Ως νέα Διοίκηση, συνεπείς με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τάσεις, εκπονήσαμε στα πρώτα κιόλας βήματά μας, Εσωτερικό Κανονισμό και Στρατηγικό Σχέδιο για το Ίδρυμα. Αναγνωρίσαμε επίσης την έννοια της ποιότητας ως θεμελιώδες στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματός μας και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια και κατάκτηση κουλτούρας ποιότητας σε όλους τους τομείς, από τη διδασκαλία και την έρευνα έως την καθημερινότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης με αιχμή του δόρατος το φιλόδοξο κτιριολογικό του πρόγραμμα που περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας Πανεπιστημιούπολης στην πόλη της Κοζάνης και την επέκταση των υποδομών συμπεριλαμβανομένης της φοιτητικής μέριμνας, στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε επίσης θέσει ως εμβληματικό στόχο τη μετατροπή μας σε Πανεπιστήμιο Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος (Πράσινο Πανεπιστήμιο) και έχουμε ξεκινήσει δράσεις για την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών μας.

Η μέριμνα και η φροντίδα της υγείας (σωματικής και ψυχικής) των φοιτητών και των εργαζομένων του Ιδρύματος αποτελούν για εμάς αναγκαία συνθήκη στην εργασιακή καθημερινότητα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον εργασίας και τις ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά όχι μεμονωμένα, αλλά κάτω από μια ολιστική σκοπιά στην οποία επιμένουμε.

Το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί επίσης να καταστεί καταλύτης στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η Ελλάδα είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που ανακοίνωσε την πλήρη απολιγνιτοποίησή της έως το 2023. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό του τοπικού ΑΕΠ στηριζόταν μέχρι σήμερα στη λειτουργία των μονάδων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, η ραγδαία μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή συνοδεύεται από σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί στρατηγικό εταίρο στην υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής κατά τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα. Θα αποτελέσει δε, τον κεντρικό πυρήνα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας με απώτερο στόχο το brain gain στην Περιφέρειά μας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ραγδαίες αλλαγές γύρω μας αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία, με στόχο, όπως έχει ειπωθεί και από επίσημα χείλη, “το Πανεπιστήμιό μας να έχει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο από εκείνον που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στα Πανεπιστήμια της πατρίδας μας για πολλές δεκαετίες”.