Σχετικές ανακοινώσεις

Εγγραφές εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους

Πρωτοετείς φοιτητές

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα γίνουν απευθείας στις Γραμματείες των Τμημάτων μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών -αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού…

Πίνακες επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Πρωτοετείς φοιτητές

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα γίνουν απευθείας στις Γραμματείες των Τμημάτων από τις 03-10-2022 μέχρι και τις 07-10-2022.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κύρωση πινάκων εισαγομένων ΓΕΛΚύρωση πινάκων εισαγομένων ΕΠΑΛ

Εγγραφές της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών

Πρωτοετείς φοιτητές

Η προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Η εγγραφή των…