Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Υποτροφίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Περισσότερα

Κρατικές υποτροφίες από την Κίνα για ξένους φοιτητές

Υποτροφίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κρατικές υποτροφίες_Κίνα

Περισσότερα