Η επιτροπή πολιτιστικών δράσεων του Π.Δ.Μ. συστήθηκε με την υπ’ αριθμό 17/23.04.2020, απόφαση της Συγκλήτου, με σκοπό την εισήγηση, υλοποίηση και προβολή των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.