Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση των δημοσίων και διεθνών σχέσεων του Ιδρύματος οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

 • Μέριμνα για τη προβολή της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, με την έκδοση φυλλαδίων, πανεπιστημιακής επετηρίδας, αφιερωμάτων, με την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών κ.τ.λ.
 • Παρακολούθηση του τύπου (ημερήσιου και περιοδικού), καθώς και των λοιπών μέσων μαζικής ενημέρωσης, για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο και ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών.
 • Επιμέλεια σύνταξης και δημοσίευσης ανακοινώσεων, προσκλήσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο.
 • Μέριμνα για την οργάνωση τελετών, εορτών, συνεδρίων, αναγορεύσεων επίτιμων καθηγητών και διδακτόρων, τελετών υποδοχής νέων φοιτητών και ορκωμοσίας πτυχιούχων, συνεντεύξεων καθώς και η τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.
 • Οι επιστημονικές σχέσεις καθώς και οι επιστημονικές ανταλλαγές με άλλα ΑΕΙ του εσωτερικού, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
 • Μέριμνα για τη φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών που άπτονται των δράσεων της Πρυτανείας.
 • Συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος για τη χάραξη της Στρατηγικής Διεθνοποίησης του Ιδρύματος
 • Υλοποίηση της Στρατηγικής Διεθνοποίησης του Π.Δ.Μ.
 • Μελέτη, εισήγηση και οργάνωση των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του Ιδρύματος με Πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού
 • Επιμέλεια της σύναψης, της προώθησης, του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αξιοποίησή τους
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής του Π.Δ.Μ. σε ευρωπαϊκά δίκτυα
 • Συνεχή επικοινωνία με τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση όλων των σχετικών με την κινητικότητα θεμάτων
 • Ενημέρωση και παροχή πληροφοριών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα για τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών
 • Διαχείριση των διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Erasmus+: (i) κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση/διδασκαλία/επιμόρφωση), (ii) Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ κ.α.
 • Παροχή καθοδήγησης στους συμμετέχοντες φοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους, σε προγράμματα κινητικότητας
 • Συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση των Κεντρικών Ιδρυματικών δράσεων διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγών και μέριμνα, στο πλαίσιο αυτών, για την υλοποίηση ετησίων ανταλλαγών επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών
 • Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΔΜ για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Σύνταξη και εκτύπωση, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγών σπουδών και άλλων εντύπων, σε ξένες γλώσσες, για την ενημέρωση ξένων επισκεπτών και για την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου.
 • Διοργάνωση διεθνών συναντήσεων/συνεδρίων
 • Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων
 • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις

Προϊσταμένη

Χριστίνα Πεταλωτή
Email: pr@uowm.grint.relations@uowm.gr
Τηλ.: +302461056212

ERASMUS+

Ιδρυματικά Υπεύθυνη: Αικατερίνη Μπλάντα
Μαρία Κουτζακουτσίδου
Εύη Μπουκουβάλα
erasmus@uowm.gr
Τηλ. +302461068065
https://erasmus.uowm.gr/

Δημόσιες Σχέσεις

Εύη Παπαμάρκου
Email: pr@uowm.gr
Τηλ.: +302461056226

Αλεξία Αντωνιάδου
Email: aantoniadou@uowm.gr
Τηλ.: 2461056213 – 2461068279

Διεθνείς Σχέσεις

Μαλαματή Τζώνου
Email: mtzonou@uowm.gr
Τηλ.: +302461056211


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Έντυπο Απολογισμού

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος