Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές και τους απόφοιτους του Π.Δ.Μ. συνεχή πληροφόρηση και υποστήριξη σε θέματα σπουδών και ένταξης στην αγορά εργασίας. Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της Πανεπιστημιακής κοινότητας,  των φορέων απασχόλησης  και του επιχειρηματικού κόσμου.

Αρμοδιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι:

  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος για την αγορά εργασίας
  • Η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του Π.Δ.Μ. για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • Η παροχή πληροφόρησης για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
  • Η πληροφόρηση για προγράμματα κινητικότητας και Δια Βίου Μάθησης
  • Η δημοσίευση άρθρων και πληροφοριακού υλικού με εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιεχόμενο.
  • Η ενημέρωση για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, «Ημέρες Καριέρας» και Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών από όλους τους κλάδους της οικονομίας
  • Η εκπόνηση μελετών απορρόφησης και ένταξης των αποφοίτων του Π.Δ.Μ. στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματά των μελετών αξιοποιούνται από το Γραφείο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και προετοιμασία για συνέντευξη.