Τμήμα Δημοσιεύσεις ανά έτος
2004 1
2005 26
2006 32
2007 45
2008 63
2009 114
2010 169
2011 161
2012 159
2013 134
2014 167
2015 146
2016 130
2017 120
2018 130
2019 169
2020 183
Σχολή Ετεροαναφορές
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 32
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 48
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 191
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 356
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 386
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 434
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 520
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 587
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 791
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 1470
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 1596
Οικονομικών Επιστημών 1852
Γεωπονίας 2156
Πληροφορικής 3239
Χημικών Μηχανικών 6633
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 10312
Μηχανολόγων Μηχανικών 13338
Τμήμα Δημοσιεύσεις ανά μέλος ερευνητικού προσωπικού
Μαθηματικών 0
Μαιευτικής 0
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 1,6
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 2,44
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 3,09
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 3,57
Γεωπονίας 5,44
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 5,57
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 5,58
Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων 5,86
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 5,92
Οικονομικών Επιστημών 6,75
Πληροφορικής 8,1
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 9,23
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 13,75
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 14,68
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 18
Χημικών Μηχανικών 19,75
Μηχανολόγων Μηχανικών 20,61
Τμήμα Journal
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 8
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 18
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 22
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 39
Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων 41
Οικονομικών Επιστημών 54
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 55
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 67
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 71
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 75
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 77
Πληροφορικής 81
Γεωπονίας 87
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 120
Χημικών Μηχανικών 316
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 499
Μηχανολόγων Μηχανικών 639
Τμήμα Conference
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 1
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 1
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 4
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 6
Γεωπονίας 6
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 23
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 33
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 33
Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων 36
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 36
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 41
Οικονομικών Επιστημών 41
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 51
Χημικών Μηχανικών 55
Πληροφορικής 162
Μηχανολόγων Μηχανικών 288
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 732
Τμήμα Book chapter
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 1
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 3
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 3
Χημικών Μηχανικών 3
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 3
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 3
Γεωπονίας 3
Πληροφορικής 5
Οικονομικών Επιστημών 7
Μηχανολόγων Μηχανικών 9
Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων 15
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 22
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 22
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 33