Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, την οικονομική δυνατότητα που παρέχεται από το κράτος και τις αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, μέσω των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας, είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και σωστής ενημέρωσης σχετικά με θέματα που συνδέονται κυρίως με τη δωρεάν σίτιση, στέγαση καθώς και θέματα κοινωνικής πρόνοιας όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

 Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Διοίκησης στα θέματα φοιτητικής μέριμνας που αφορούν γενικά κάθε είδους παροχές προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.
  • Συγκέντρωση νομοθεσιών και αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.
  • Ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.
  • Ενεργοποίηση, συντονισμός και παρακολούθηση των διαδικασιών φοιτητικής μέριμνας στις ακαδημαϊκές μονάδες Κοζάνης, Κοίλων Κοζάνης, Γρεβενών, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς και Φλώρινας.
  • Μέριμνα για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία των παροχών φοιτητικής μέριμνας από τα αντίστοιχα και καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειακά γραφεία σε Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα.
  • Διεκπεραίωση μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών όπως: χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, παροχής δωρεάν σίτισης, παροχής δωρεάν στέγασης.
  • Διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, μέσω του οποίου υποστηρίζεται η διαδικασία επιλογής δικαιούχων παροχών φοιτητικής μέριμνας καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα του Ιδρύματος.
  • Μέριμνα για την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία.
  • Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου για θέματα φοιτητικής μέριμνας.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150

Προϊστάμενη Τμήματος: Καμαριαννίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 24610 68271
E-mail: mkamarianidou@uowm.gr, merimna@uowm.gr

Κόζανα Κωνσταντινιά
Τηλέφωνο: 2461068275
E-mail: kkozana@uowm.gr

Τσακριλή Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο: 2461068276
E-mail: ktsakrili@uowm.gr

Για Στεγαστκό Επίδομα
Ευαγγέλου Ελευθερία
Τηλέφωνο: 2461068278
E-mail: eevaggelou@uowm.gr, stegastiko@uowm.gr

Φλώρινα
Ακριβοπούλου Ευγενία
Τηλέφωνο: 2385024640
E-mail: eakrivopoulou@uowm.gr, merimna-flo@uowm.gr

Χαλβατζή Ευγενία
Τηλέφωνο: 2385024640
E-mail: echalvatzi@uowm.gr

Καστοριά
Σαλασίδου Δέσποινα
Τηλέφωνο: 2467440003
E-mail: dsalasidou@uowm.gr, merimna-kas@uowm.gr

Σωτηροπούλου Παρασκευή
Τηλέφωνο: 2467440002
E-mail: cs04219@uowm.gr

Γρεβενά
Καραγιάννης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2462087013, 2461056297
E-mail: akaragiannis@uowm.gr, merimna-gre@uowm.gr

Πτολεμαΐδα
Αραμπατζή Δωροθέα
Τηλέφωνο: 2461068058
E-mail: darampatzi@uowm.gr, health@uowm.gr

Πατσίκας Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2461068057
E-mail: kpatsikas@uowm.gr, merimna-pto@uowm.gr