Η επιτροπή αντιμετώπισης υγειονομικών κρίσεων με την υπ’ αριθμό 16/14-04-2020 της Συγκλήτου, συγκροτήθηκε από μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας, υπό την προεδρία του Κοσμήτορα της Σχολής, με αφορμή την πρόσφατη υγειονομική κρίση, με σκοπό την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος. Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.