Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διαχειρίζεται ως επί το πλείστον το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς Τριτοβάθμια Ιδρύματα και Φορείς Υποδοχής του εξωτερικού. Ο βασικός στόχος του Γραφείου είναι να συμβάλει καθοριστικά στη διεθνοποίηση των σπουδών του Ιδρύματος, στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και στην εξωστρέφεια. Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιδιώκοντας να είναι μέτοχος και κοινωνός των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, έχει θέσει μια σειρά από σχετικές ενέργειες και δράσεις (δείτε και https://erasmus.uowm.gr).