Φοιτητικές Ομάδες

Με πρωτοβουλία φοιτητών και φοιτητριών καθώς και άλλων μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας, έχει δημιουργηθεί ένα πλήθος φοιτητικών ομάδων και συλλόγων.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν φοιτητικές ομάδες με πολλαπλές δραστηριότητες. Επιστημονικές, αθλητικές και  πολιτιστικές. Ομάδες που αποτελούν πυρήνες ζωής, επιστημονικής έκφρασης  και πολιτισμού για το Πανεπιστήμιο  και για τις τοπικές κοινωνίες των πόλεων που στεγάζεται.

Επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία  για να δείτε τις Επιστημονικές και τις Αθλητικές & Πολιτιστικές Φοιτητικές Ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο.

Φοιτητικοί Σύλλογοι

Σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου δραστηριοποιούνται φοιτητικοί σύλλογοι.

Σκοπός των Συλλόγων είναι η συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών του Τμήματος για τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων τους και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, μέσα σε ένα πνεύμα ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου και ελεύθερης διακίνησης, διαμόρφωσης και αντιπαράθεσης ιδεών.

Με εσωτερικές διαδικασίες εκλέγονται εκπρόσωποι των φοιτητών που συμμετέχουν:

  • Στη Γενική Συνέλευση Σχολής
  • Στην Κοσμητεία της Σχολής
  • Στη Συνέλευση του τμήματος
  • Σε διάφορες επιτροπές της Σχολής και του Τμήματος, που συστήνονται για την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

 

Ο κατάλογος με τους Συλλόγους- Ομάδες των φοιτητών επικαιροποιείται συνεχώς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Αλεξία Αντωνιάδου

Υπεύθυνη φοιτητικών ομάδων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

E-mail: aantoniadou@uowm.gr

Τηλέφωνο: 2461068279