Γ΄ Χαιρετισμοί

Ανακοινώσεις

Οι Γ΄ χαιρετισμοί θα τελεστούν, όπως κάθε χρόνο, την Παρασκευή 05 Απριλίου στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης, στις 17:30.

Περισσότερα

Απόφαση Πρύτανη Περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου

Περισσότερα

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Α.Π.

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_ELΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_ELΨΑΘΛ46ΨΖΣΘ-2ΘΚ (1)

Περισσότερα