Πρακτικά ανάδειξης εκπροσώπου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΔΕΟΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ_ΔΕΟΣ

Περισσότερα

Πρακτικά ανακήρυξης υποψήφιων, καταμέτρησης ψήφων και εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής της σχολής οικονομικών επιστήμων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Π5)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ Εκλογές 23-11-2022 Εκπροσώπων Φοιτητών ΛΧ ΠΔΜ(Π6)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Εκλογές 23-11-2022 Εκπροσώπων Φοιτητών ΛΧ ΠΔΜ(Π4)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Εκλογές 23-11-2022 Εκπροσώπων Φοιτητών ΛΧ

Περισσότερα