Βρες τι θα σπουδάσεις

Ανακοινώσεις

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου σχετικά με θέματα σπουδών, έρευνας και επαγγελματικών προοπτικών δημιούργησε τη δράση “Βρες τι θα σπουδάσεις”. Η δράση αφορά την ενημέρωση…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» – Αρ. Πρόσκλησης 77/2021

Ανακοινώσεις

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο…

Περισσότερα

1821-2021| Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!

Ανακοινώσεις

Επέτειος 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, μιας ιστορικής ημερομηνίας που αποτέλεσε ορόσημο για την πορεία και συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η οποία σήμανε την απαρχή του αγώνα…

Περισσότερα