Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 6Υ4Ζ469Β7Κ-Α2Ο Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Συμβουλίου ΔιοίκησηςFEK-2023-Tefxos Y.O.D.D.-00251-downloaded -21_03_2023

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των Διακρίσεων

Sticky, Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπής Ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των Διακρίσεων ΣΑίτηση

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου τμήματος ΔΕΤ

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Προκήρυξης εκλογών Διευθυντή εργαστηρίου τμ. ΔΕΤ 2023(ΨΘ8Χ469Β7Κ-7Μ1)

Περισσότερα