Ανακοινώσεις

Βρες τι θα σπουδάσεις

Ανακοινώσεις

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου σχετικά με θέματα σπουδών, έρευνας και επαγγελματικών προοπτικών δημιούργησε τη δράση “Βρες τι θα σπουδάσεις”. Η δράση αφορά την ενημέρωση…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» – Αρ. Πρόσκλησης 77/2021

Ανακοινώσεις

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο…

Περισσότερα

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες στέγης της ΜΥΦΕΟ έχει οριστεί η Τετάρτη 31.03.2021 και…

Περισσότερα

Διακήρυξη δημιουργίας Δικτύου Αποφοίτων

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί μας απόφοιτοι, Είμαστε ευτυχείς που σας ανακοινώνουμε την ίδρυση της Δομής Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Δομή Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΑ-ΠΔΜ), μέσω της ανάπτυξης θετικών σχέσεων…

Περισσότερα

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες στέγης της ΜΥΦΕΟ ως και 31.03.2021, ημέρα…

Περισσότερα

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση Covid-19 Β.

Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [I] Φοιτητές και φοιτήτριες με έναρξη Π.Α. το  εαρινό εξάμηνο 2019-2020  που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English