Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των Διακρίσεων

Sticky, Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπής Ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των Διακρίσεων ΣΑίτηση

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού 1/2023 λόγω αδυναμίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ3/ΠΣ99/17-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ23Η469Β7Κ-1ΣΕ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού 1/2023…

Περισσότερα

Προκηρύξεις εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή / Διευθύντριας στα Εργαστήρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.) Εργαστήριο…

Περισσότερα

Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θητεία έως 31-12-2023, λόγω εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου των φοιτητών, λόγω εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Ψ9Ω4469Β7Κ-Φ98

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English