Η επιτροπή περιβάλλοντος και φιλοζωίας συστήθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση 17/23.04.2020, της Συγκλήτου με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών που άπτονται της προστασίας των ζώων (αδέσποτων, οικόσιτων και αγρίων) και του περιβάλλοντος. Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.