1. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.
 2. Σαριαννίδης Νικόλαος,        Καθηγητής       του       Τμήματος       Λογιστικής       και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος.
 3. Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος.
 4. Ιορδανίδης Γεώργιος,    Καθηγητής    του    Παιδαγωγικού    Τμήματος    Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος.
 5. Σπύρτου Άννα, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος.
 6. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως μέλος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος.
 8. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως μέλος.
 9. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ως μέλος.
 10. Καταραχιά Ανδρονίκη,       Καθηγήτρια       του       Τμήματος       Λογιστικής       και Χρηματοοικονομικής, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος.
 11. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως μέλος.
 12. Καστρίτσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, ως μέλος.
 13. Χριστοφορίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως μέλος με αναπληρωτή τον Τσίπουρα Μάρκο, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 14. Θωίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή τον Νικολαντωνάκη Κωνσταντίνο, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 15. Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ως μέλος με αναπληρωτή τον Τζάρτζα Γεώργιο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 16. Δόσης Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον Σινάτκα Ιωάννη, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 17. Νενές Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρωτή τον Ταουσανίδη Νικόλαο, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 18. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρώτρια την Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.
 19. Κακούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωτή τον Κυράτση Παναγιώτη, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 20. Τάγαρης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αμανατίδου Ελισάβετ, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.
 21. Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Αντωνιάδη Ιωάννη, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 22. Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος με αναπληρώτρια την Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.
 23. Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον Κυριαζόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος .
 24. Μιχαήλ Δόμνα, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, ως μέλος με αναπληρωτή τον Λάππα Γεώργιο, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 25. Πνευματικός Δημήτριος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, ως μέλος με αναπληρώτρια την Στεφάνου Γεωργία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 26. Κοντέος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως μέλος με αναπληρωτή τον Συνδουκά Δημήτριο, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναπληρωτής Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 27. Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ως μέλος με αναπληρωτή τον Αυλογιάρη Γεώργιο, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Αναπληρωτής Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 28. Μπακούρος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, ως μέλος με αναπληρώτρια την Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Αναπληρώτρια Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 29. Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με αναπληρωτή τον Σίσκο Ευάγγελο, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Αναπληρωτής Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 30. Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών, με αναπληρωτή τον Μιχάλα Άγγελο, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτής Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 31. Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον Τσιότσια Αρσένιο, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 32. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Βεντούλη Ιωάννη, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εργοθεραπείας, Αναπληρωτής Πρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 33. Λιάνα Μαρία, Μόνιμη Διοικητική υπάλληλος, εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων (Δ.Υ.), ως μέλος (λήξη θητείας 31-12-2023).
 34. Τίγγος Αντώνιος, Ε.Τ.Ε.Π., εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρωτή τον Κωτσίδη Ευθύμιο, Ε.Τ.Ε.Π. (λήξη θητείας 31-12-2023).
 35. Παναγιώτα Βάγιου, Στέργιος Μπαϊραχτάρης και Γρηγόρης Μπέρσος, με αναπληρώτρια εκπρόσωπο την Άρτεμη Παπαζαχαρή-Φελεσάκη, εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, με θητεία έως 31-12-2022.
 36. Ιωάννης Παπαδόπουλος με αναπληρωτή τον Χατζησάββα Αντώνη, εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψήφιων διδακτόρων, με θητεία έως 31-12-2022.

Εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. δεν έχουν εκλεγεί.

Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μελών Ε.Ε.Π., και Ε.ΔΙ.Π..

Χρέη Γραμματέα ασκεί η Βαβλιάρα Δέσποινα, ΙΔΑΧ ,ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.