1. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.
2. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως μέλος.
3. Καστρίτσης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, ως μέλος.
4. Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος.
5. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος.
6. Παπαθανασίου Φωκίωνας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ως μέλος με αναπληρώτρια την Κασαπίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, Αναπληρωτής Κοσμήτορας.
7. Δόσης Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως μέλος.
8. Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως μέλος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
9. Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ως μέλος με αναπληρωτή τον Τζάρτζα Γεώργιο Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αντιπρόεδρος.
10. Θωίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή τον Νικολαντωνάκη Κωνσταντίνο, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρος.
11. Λάππας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, ως μέλος με αναπληρώτρια την Μιχαήλ Δόμνα Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Αντιπρόεδρος.
12. Χριστοφορίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως μέλος με αναπληρωτή τον Τσίπουρα Μάρκο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αντιπρόεδρος.
13. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρωτή τον Ταουσανίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντιπρόεδρος.
14. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ως μέλος με αναπληρώτρια την Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Αντιπρόεδρος.
15. Κυράτσης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ως μέλος με αναπληρωτή τον Κακούλη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Αντιπρόεδρος.
16. Τάγαρης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αμανατίδου Ελισάβετ, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αντιπρόεδρος.
17. Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος με αναπληρώτρια την Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αντιπρόεδρος.
18. Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον Κυριαζόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρόεδρος.
19. Γιανναράκης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως μέλος με αναπληρωτή τον Λοίζου Ευστράτιο, Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αντιπρόεδρος.
20. Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Σαπρίκη Ευάγγελο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αντιπρόεδρος.
21. Βέργαδος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον Βαρδάκα Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, Αντιπρόεδρος.
22. Παπουτσής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον Τσιότσια Αρσένιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαιευτικής, Αντιπρόεδρος.
23. Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών, ως μέλος με αναπληρωτή τον Μιχάλα Άγγελο, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, προσωρινός Αντιπρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
24. Γκιαούρη Στεργιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, προσωρινή Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Πνευματικό Δημήτριο, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, προσωρινός Αντιπρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
25. Μπακούρος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, ως μέλος με αναπληρωτή τον Τοπάλογλου Ελευθέριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, προσωρινός Αντιπρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
26. Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ως μέλος, με αναπληρωτή τον Καρτάλη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, προσωρινός Αντιπρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
27. Κώντσας Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ως μέλος με αναπληρωτή τον Πλόσκα Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, προσωρινός Αντιπρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
28. Μπρώνη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, προσωρινή Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Νίκλη Δημήτριο Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, προσωρινός Αντιπρόεδρος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
29. Σοφιαννίδης Άγγελος, τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ντίνα Νικόλαο, με θητεία ως 31-08-2024.
30. Τίγγος Αντώνιος, τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π, ως μέλος με θητεία ως 31-08-2024.
31. Τοσουνίδης Αντώνιος, τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π, ως μέλος με θητεία ως 31-08- 2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν οι Αντιπρυτάνεις:

1. Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας.
2. Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας.
3. Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρυτάνισσα Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Μάθησης
4. Λούτα Μαλαματή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.

Χρέη Γραμματέα ασκεί η Βαβλιάρα Δέσποινα, διοικητική υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ