1. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
 2. Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,ως μέλος
 3. Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , ως μέλος
 4. Ιορδανίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος
 5. Σπύρτου Άννα, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος
 6. Δημητριάδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως μέλος
 7. Ζιώγας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, ως μέλος
 8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος
 9. Καταραχιά Ανδρονίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος
 10. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ως μέλος
 11. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής,Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως μέλος
 12. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως μέλος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13. Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Θωίδη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,Αναπληρωτή Πρόεδρο.
 14. Μιχαήλ Δόμνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ως μέλος.
 15. Λάππας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Τριανταφυλλίδου Αμαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων,Αναπληρώτρια Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 16. Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Λούτα Μαλαματή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο.
 17. Νενές Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος
 18. Φροντιστής Ζαχαρίας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Γούλα Μαρία , Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
 19. Κακούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωτή τον κ. Κυράτση Παναγιώτη,Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
 20. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρώτρια την κ. Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
 21. Πνευματικός Δημήτριος , Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Στεφάνου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 22. Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Πιτόσκα Ηλέκτρα,Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,Αναπληρώτρια Πρόεδρο.
 23. Κοντέος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Συνδουκά Δημήτριο,Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 24. Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Ζησόπουλο Δημήτριο, Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αναπληρωτή Πρόεδρο του τμήματος.
 25. Μπακούρος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης,Πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Αντωνιάδη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 26. Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Λοϊζου Ευστράτιο, Καθηγητή τμήματος Γεωπονίας, Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 27. Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με αναπληρωτή τον κ. Σίσκο Ευάγγελο, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 28. Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 29. Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,Πρόεδρο ςτου Τμήματος Μαιευτικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Σαχπάζη Κων/νο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 30. Τσιαμήτρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Στημονιάρη Αδάμ, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 31. Δόσης Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Μιχάλα Άγγελο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
 32. Πετράκης Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών,με αναπληρωτή τον κ. Μπίσμπα Αντώνιο, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 33. Σιδηροπούλου Χρηστίνα, ΕΔΙΠ, εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Ντίνα Νικόλαο.
 34. Ελισαίου Αναστασία, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Ασλανίδου Αικατερίνη, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ..
 35. Τίγγος Αντώνιος, ΕΤΕΠ, εκπρόσωπος του ΕΤΕΠ, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Παυλίδη Αριστείδη.
 36. Σεληνιωτάκης Χαρίδημος, εκπρόσωπος των φοιτητών, ως μέλος με αναπληρωματικό τον κ. Γκουντινίδη Νικόλαο.
 37. Γκουντινίδης Νικόλαος, εκπρόσωπος των φοιτητών, ως μέλος

Εκπρόσωποι φοιτητών

Εκπρόσωπος των Ε.Ε.Π.: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Μυλωνάς Εμμανουήλ, μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.