Η δημιουργία κλίματος αριστείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ώθησε τη Διοίκηση να λάβει σχετικά αυστηρούς κανόνες για την ολοκλήρωση των Διδακτορικών Διατριβών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται στον Eσωτερικό Kανονισμό, αλλά και στον κανονισμό και των 22 τμημάτων του Π.Δ.Μ. ότι για την ολοκλήρωση εκπόνησης των Διδακτορικών απαιτούνται τα παρακάτω: 

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και
β) δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).   

Να τονιστεί ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες δύνανται να μετέχουν στο διαγωνισμό ‘’Επιβραβεύσεις και Αριστεία’’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.