Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποτελείται από τους:

  1. Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.
  2. Παρίσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
  3. Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
  4. Καταραχιά Ανδρονίκη, Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  5. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής.
  6. Λαζαρίδου Θεανώ, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών.
  7. Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής.
  8. Ζιώγας Ιωάννης, Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών.
  9. Κάβουρας Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.