Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποτελείται από τους:

  1. Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.
  2. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως μέλος.
  3. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος.
  4. Καστρίτσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Κοσμήτορας της Μονοτμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών, ως μέλος.
  5. Καταραχιά Ανδρονίκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος.
  6. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως μέλος.
  7. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ως μέλος.
  8. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως μέλος.