Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής δικτύων δεδομένων – φωνής και των βασικών και προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του δικτύου, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και του σχετικού εξοπλισμού.

  • Η παραγωγή τεκμηρίωσης και αναφορών για τη χρήση του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Ο ορισμός της πολιτικής χρήσης των πόρων του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Η επίβλεψη των παραμέτρων ασφάλειας του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Η αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  • Η συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδημαϊκών δικτύων.

Προϊστάμενος Τμήματος: Βουτσκίδης Παναγιώτης
E-mail: pvoutskidis@uowm.gr

Στελέχωση :

Βιτωλιάνος Γιάννης
E-mail: ivitolianos@uowm.gr

Μανδράκης Βασίλης
E-mail:  vmandrakis@uowm.gr

Κάργας Δημήτριος
E-mail: dkargas@uowm.gr

Φλώρινα:

Δεσποτάκης Στυλιανός
E-Mail: sdespotakis@uowm.gr

Υποστήριξη:

Πατουλίδης Γεώργιος
E-mail: aff00070@uowm.gr


Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών: https://helpdesk.uowm.gr
Ιστοσελίδα: http://noc.uowm.gr
Email Τμήματος: noc@uowm.gr

Τηλέφωνο Τμήματος : 2461056260 (Μόνο για υπηρεσιακές υποθέσεις)