Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής δικτύων δεδομένων – φωνής και των βασικών και προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του δικτύου, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και του σχετικού εξοπλισμού.

  • Η παραγωγή τεκμηρίωσης και αναφορών για τη χρήση του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Ο ορισμός της πολιτικής χρήσης των πόρων του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Η επίβλεψη των παραμέτρων ασφάλειας του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Η αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  • Η συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδημαϊκών δικτύων.

Προϊστάμενος Τμήματος: Βουτσκίδης Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 2461056380

E-mail: pvoutskidis@uowm.gr

Βιτωλιάνος Γιάννης

Τηλέφωνο: 2461056383

E-mail: ivitolianos@uowm.gr

Μανδράκης Βασίλης

Τηλέφωνο: 2461056385

E-mail:  vmandrakis@uowm.gr

Κάργας Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2461056381

E-mail: dkargas@uowm.gr

Φλώρινα: Δεσποτάκης Στυλιανός

Τηλέφωνο: 2385054625 ip: 4625

E-mail:  sdespotakis@uowm.gr


Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών: https://service.uowm.gr

Ιστοσελίδα: http://noc.uowm.gr

Email Τμήματος: noc@uowm.gr