Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, και δίδεται αυτόματα και δωρεάν σε κάθε φοιτητή κατά την αποφοίτησή του. Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη βελτίωση της «διαφάνειας» διεθνώς και στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών. Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που κατονομάζεται στον πρωτότυπο τίτλο στον οποίο αποδίδεται αυτή η επισύναψη. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε αξιολογικές κρίσεις, δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Πρόκειται για ένα ευέλικτο, μη δεσμευτικό μέσο που έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομηθεί χρόνος, χρήματα και φόρτος εργασίας. Είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες.

Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με το τελικό υπόδειγμα που έχει εκπονήσει μια κοινή ομάδας εργασίας αποτελούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την UNESCO. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελείται από οκτώ τμήματα.

 1. Στοιχεία ταυτότητας κατόχου του τίτλου
 2. Πληροφορίες που προσδιορίζουν το δίπλωμα
 3. Πληροφορίες για το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων
 4. Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα εξαγχθέντα αποτελέσματα
 5. Πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα των επαγγελματικών προσόντων
 6. Πρόσθετες πληροφορίες
 7. Πιστοποίηση του Παραρτήματος
 8. Πληροφορίες για το εθνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το  Παράρτημα Διπλώματος προσφέρει στους φοιτητές:

 • Ένα πτυχίο που είναι πιο ευανάγνωστο και εύκολα συγκρίσιμο στο εξωτερικό.
 • Μια ακριβή περιγραφή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους και των προσόντων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Μια αντικειμενική περιγραφή των επιτευγμάτων και της επάρκειάς τους.
 • Ευκολότερη πρόσβαση στις ευκαιρίες εργασίας ή σε περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό.
 • Ενισχύει την απασχολησιμότητά τους.

Το Παράρτημα Διπλώματος στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων.
 • Προστατεύει την εθνική / ιδρυματική αυτονομία, ενώ προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο είναι αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη.
 • Προωθεί κρίσεις για τα προσόντα τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αυξάνει την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό.
 • Προάγει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Βοηθά την εξοικονόμηση χρόνου, δεδομένου ότι παρέχει τις απαντήσεις σε πολλές επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις προς τις διοικητικές υπηρεσίες ιδρυμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα διεθνούς αξιοποίησης των διπλωμάτων.

Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις καθώς:

 • Προωθεί τη διαφάνεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Μπορεί να παρουσιάζει τις συνεχείς αλλαγές στα επαγγελματικά προσόντα.
 • Βοηθά την κινητικότητα, την πρόσβαση και τη δια βίου μάθηση.
 • Προωθεί δίκαιες και έγκυρες κρίσεις σχετικά με τα προσόντα.

Απονομή Πιστοποίησης Παραρτήματος  Διπλώματος

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 στην Κοπεγχάγη της Δανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε το Diploma Supplement Label – Πιστοποίηση Παραρτήματος Διπλώματος σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ευρωπαϊκή τιμητική διάκριση που απονέμεται ως ένδειξη ποιότητας και διαφάνειας από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από αξιολόγηση των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων της Ευρώπης.

Το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ήταν το πρώτο Ίδρυμα στην Ελλάδα και ανάμεσα στα 59 της Ευρώπης που παρέλαβε το Diploma Supplement Label ως αναγνώριση της άριστης εφαρμογής του Παραρτήματος Διπλώματος. Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο προσαρτάται το Παράρτημα Διπλώματος. Μέσω του Παραρτήματος διευκολύνεται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων των πτυχιούχων.

Η τελετή για την απονομή του Diploma Supplement Label πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, υπό την αιγίδα του πρύτανη του Πανεπιστημίου, Δρ Ralf Hemmingsen. Η δεξίωση για την απονομή του Diploma Supplement Label συνέπεσε με τον εορτασμό για τα 25 χρόνια από τη δημιουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. Σε ομιλίες που έγιναν κατά την τελετή απονομής, ο Δανός Υπουργός για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Mr. Morten Østergaard, εξήρε τα επιτεύγματα του προγράμματος Erasmus, ενώ την απονομή του Diploma Supplement Label, έκανε η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα παιδείας, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, κα Ανδρούλλα Βασιλείου.

Την απονομή των βραβείων ακολούθησε επίσημο συνέδριο στα πλαίσια του εορτασμού για τα 25 χρόνια του προγράμματος Erasmus που συνδιοργάνωσε η Δανική Υπηρεσία για τα Πανεπιστήμια και τη Διεθνοποίηση μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Diploma Supplement Label