Η επιτροπή συστήθηκε με την απόφαση 15/06-04-2020 της Συγκλήτου προκειμένου το Π.Δ.Μ. να ανταπεξέλθει στην πρόκληση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με αφορμή την πρόσφατη υγειονομική κρίση. Επιπροσθέτως, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον ένα δυναμικά εξελισσόμενο μέρος της παγκόσμιας εκπαιδευτικής πραγματικότητας και ως εκ τούτου το Π.Δ.Μ. συγκρότησε την εν λόγω επιτροπή με σκοπό τη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, προσαρμοζόμενο στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Η επιτροπή συντονίζεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.