Η καλλιέργεια κλίματος αριστείας στις προπτυχιακές σπουδές στο Π.Δ.Μ. αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η βράβευση των διακεκριμένων φοιτητών ανά τμήμα του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, οι προπτυχιακοί φοιτητές με την υψηλότερη βαθμολογία (ανά τμήμα) στο σύνολο των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου βραβεύονται οικονομικά και ηθικά σε συνεδρίαση της Συγκλήτου κατά το εαρινό εξάμηνο. Επιπλέον, τα τμήματα και οι κοσμητείες του Π.Δ.Μ. χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση τις επιδόσεις τους, αλλά και άλλα κοινωνικά κριτήρια. Τέλος, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Δ.Μ. έχουν δικαίωμα να μετέχουν στο διαγωνισμό ‘’Επιβραβεύσεις και Αριστεία’’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας