Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (Μ.Υ.Φ.Ε.Ο.) εντάσσεται οργανικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.). Στόχος της Μ.Υ.Φ.Ε.Ο. είναι η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς/ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). Η Μ.Υ.Φ.Ε.Ο. παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό (φοιτητές και προσωπικό) του Π.Δ.Μ. σε κάθε μία από τις πέντε πόλεις που εδρεύει το ίδρυμα. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς φοιτητών με κινητικά προβλήματα από και προς τα τμήματα σπουδών τους αξιοποιώντας λευκά ταξί. Ακόμη φροντίζει ώστε φοιτητές με αισθητηριακές αναπηρίες να έχουν υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στην ελληνική νοηματική γλώσσα ή στη γραφή Braille. Τέλος η Μ.Υ.Φ.Ε.Ο. θα απονείμει 100 ετήσιες υποτροφίες, δύο για κάθε τμήμα του ιδρύματος, σε φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις ως επιδότηση στέγης. Οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://myfeo.uowm.gr.