Το Τμήμα Αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι αυτοτελές τμήμα του Π.Δ.Μ. και στις  αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. Η μέριμνα για τις ετήσιες δαπάνες σε συνεργασία με το τμήμα προϋπολογισμού.
  2. Οι εργασίες στις πειραματικές καλλιέργειες (άροση, σπορά, λίπανση, ψεκασμός, άρδευση και η πάσης φύσεως γεωργικές εργασίες).
  3. Η μέριμνα για την συντήρηση του θερμοκηπίου και την καλλιέργεια σε σπορεία καλλωπιστικών – κηπευτικών φυτών.
  4. Η μέριμνα για τη συντήρηση πρασίνου – θάμνων σε όλους τους χώρους της Σχολής.
  5. Η διαχείριση των εκτροφών (διατροφή, εμβολιασμοί και πρόγραμμα αναπαραγωγής του ζωικού κεφαλαίου).
  6. Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών που αφορούν στο φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο.
  7. Η μέριμνα για τις εργασίες συντήρησης των γεωργικών μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων των εργαστηρίων του Αγροκτήματος (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, θέρμανσης).
  8. Η καταγραφή και η τήρηση στοιχείων γάλακτος σε μηνιαία βάση.
  9. Η καταγραφή και η τήρηση στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου.
  10. Ο έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της εργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών στις σταυλικές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Πέτρου Αχιλλέας, ΤΕ Γεωπονίας Βαθμός Α΄, τηλέφωνο 2385054639, email: apetrou@uowm.gr.

Προσωπικό
Καπουλίτσας Βασίλειος, ΥΕ Σταυλαρχών Βαθμός Β΄, τηλέφωνο 2385054645, email: vkapoulitsas@uowm.gr.