ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα

 Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2019-2020

 Ανακοίνωση σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2019-2020

 Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές-Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2019-2020

 ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-8-17 ΦΕΚ 2993/τ.Β΄/2017 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

 Κ.Υ.Α. με αριθμ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»