ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Γραφείο φοιτητικής μέριμνας στη Φλώρινα (Εύξεινος Λέσχη)

 Δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα

 Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2019-2020

 Ανακοίνωση σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2019-2020

 Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές-Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2019-2020

 ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-8-17 ΦΕΚ 2993/τ.Β΄/2017 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

 Κ.Υ.Α. με αριθμ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»