Ανακοίνωση σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

Ανακοινώσεις, Στέγαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Όλοι οι αιτούντες για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σε περίπτωση που, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τους ζητηθούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη. Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα ανά περίπτωση επιπρόσθετα δικαιολογητικά παρατίθενται στη συνέχεια σε σχετικούς συνδέσμους στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα»-«Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English