Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης» ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΤΕΥΔΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…

Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για Α) Υπηρεσίες Απολύμανσης αιθουσών, Β) Προμήθεια υφασμάτινων μασκών, Γ) Προμήθεια αντισηπτικού υγρού για τη διενέργεια εισιτήριων εξετάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, αρ. πρωτ. 141/08-09-2020

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα κεφάλαια β) Προμήθεια υφασμάτινων μασκών και γ) Προμήθεια αντισηπτικού υγρού είναι 6% (αντί του λανθασμένου 24% που αναγράφεται στην πρόσκληση και στα υποδείγματα οικονομικής…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English