Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English