Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», για χρονικό διάστημα…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την: ««Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων (ενσύρματου και ασύρματου) για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την: ««Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων (ενσύρματου και ασύρματου) για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης»,…

Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση θερμομόνωσης- υγρομόνωσης στα δώματα των κτιρίων Α και Β του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Γρεβενά», Συνολικού προϋπολογισμού: 455.000,00 €

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Περίληψη ΔιακήρυξηςΑναλυτική ΔιακήρυξηΤΕΥΔΕΣΥΠροϋπολογισμός μελέτηςΤεχνική έκθεση-αναλυτική περιγραφή εφαρμογής μόνωσης δωμάτωνΑπόφαση έγκρισης ΜελέτηςΤιμολόγιο ΜελέτηςΤεύχος Αναλυτικών Προμετρήσεων Ομάδες Α και ΒΦάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100321Συνοπτικός Προϋπολογισμός μελέτηςΣχέδια

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English