Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση–Αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης), fan-coil (δαπέδου και οροφής) καθώς και των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου και των ψυκτικών θαλάμων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας»

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντήρηση–Αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης), fan-coil (δαπέδου και οροφής) καθώς και των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English