Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες απολύμανσης αιθουσών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English