Προμήθειες/Διαγωνισμοί

4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid-19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, αρ. πρωτ. 7546/22-07-2020

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠλήρες κείμενο Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7546/22-07-2020 (με ΑΔΑΜ)

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English