4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid-19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, αρ. πρωτ. 7546/22-07-2020

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English