Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για Α) Υπηρεσίες Απολύμανσης αιθουσών, Β) Προμήθεια υφασμάτινων μασκών, Γ) Προμήθεια αντισηπτικού υγρού για τη διενέργεια εισιτήριων εξετάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, αρ. πρωτ. 141/08-09-2020

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα κεφάλαια β) Προμήθεια υφασμάτινων μασκών και γ) Προμήθεια αντισηπτικού υγρού είναι 6% (αντί του λανθασμένου 24% που αναγράφεται στην πρόσκληση και στα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς).

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English