Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος στον κεντρικό χώρο φιλοξενίας δικτυακού εξοπλισμού (computer room) στο κτίριο Α του Παραρτήματος Καστοριάς, προϋπολογισμού 1.488,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English