Πρακτικά για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Διεύθυνση Διοικητικού

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – Μέλη Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

α/α Επώνυμο Όνομα
1 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
2 ΒΕΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
4 ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
7 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8 ΝΤΙΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English