Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας | Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης Παρουσίασης Των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος

Δελτία Τύπου

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργάνωσε τη διαδικτυακή εκδήλωση προώθησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών του Ιδρύματος, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν 16 μεταπτυχιακά, από τους προέδρους και υπευθύνους καθηγητές των  μεταπτυχιακών. Η εκδήλωση στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων ενδιαφερομένων υπερέβη τα 90 άτομα. Το Γραφείο Διασύνδεσης ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή αλλά και τα στελέχη των μεταπτυχιακών για την άψογη συνεργασία.

Με τιμή
Γραφείο Διασύνδεσης Π.Δ.Μ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English