Διεύθυνση Διοικητικού

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικητικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΨΠ6Λ469Β7Κ-1Ρ1_προκήρυξη φοιτητικών εκλογών για Κοσμητεία Πολυτεχνικής ΣχολήςΔήλωση_υποψηφιότητας ΦΟΙΤΗΤΗ_

Περισσότερα

Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε) σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών / φοιτητριών Α’ και Γ’ κύκλου σπουδών, στη Συνέλευση Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής

Διεύθυνση Διοικητικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English