Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια ανανέωσης συνδρομής ενός έτους Office 365 και άλλων υπηρεσιών Microsoft για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 31.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English