Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024, προϋπολογισμού 28.788,06 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English