Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ενημέρωσης και καθοδήγησης για λόγους ασφαλούς κίνησης εντός των campus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 2.035,46 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English