Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου του Εκτελεστικού Διευθυντή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 3.472,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English