Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και εκτύπωση παπύρων Προπτυχιακού Πτυχίου/Διπλώματος & Διδακτορικού Διπλώματος, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English