Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Αναμόρφωση του βιοελαίου παρουσία ατμού με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή υδρογόνου» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English