Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω υβριδικών ηλιακών συστημάτων και οργανικού κύκλου Rankine» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English