Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου – υδραυλικού για τις ανάγκες του ΠΔΜ στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά & Γρεβενά, για διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 20.250,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English