Πρακτικά εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων Διοικητικών Υπαλλήλων στα Συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (σύγκλητος)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English